Festivals

2019 Happy Guru Purnima Whatsapp Status Images Sms in Hindi Marathi Quotes

2019!! Happy Guru Purnima Whatsapp Status Images Sms in Hindi Marathi Quotes :- On the occasion of Guru Purnima we are providing you Happy Guru Purnima Whatsapp Status Sms Messages in Hindi Marathi Quotes 2019 Images pics wallpapers facebook timeline covers sayings shayari in 140 words greetings fb pics etc for your friends, family or relatives send through whatsapp, facebook, hike, bbm etc. Guru Purnima is the Indian festival which is celebrated by Hindu people all over the India. Guru Purnima is an auspicious day in India that is specially dedicated to one’s gurus.Guru Purnima is the day devotees offer puja (worship) to their Guru. This was also the day when Vyasa, author of the Mahabharata was born. Guru Purnima is the holy festival of Hindu people and on this day people do prayer to the go and thank them for the things they have blessed with.

Happy Guru Purnima Pictures

Happy Guru Purnima Pictures

Happy Guru Purnima Whatsapp Status

The Gürü Îs Lîke Dynàmîte
Becàüse He Hàs Exploded În 360 Degrees
Ànd He Hàs The Càpàcîty
To Creàte Thàt Sàme Explosîon Of Enlîghtenment
În Eàch Ànd Every One.
When Yoü Àre Àroünd À Lîvîng Màster,
Yoür Potentîàl To Experîence Püre,
Eternàl Blîss

*

Be Gràtefül towàrds who
Met yoü wîth yoürself
Wîshes on gürü Pürnîmà
Happy Guru Purnima Quotes

*

To hîs/her stüdents
À teàcher îs àlwàys trüe!
We àre fortünàte to hàve à teàcher
Às wonderfül lovîng ànd càrîng às yoü!
Happy Guru Purnima Wishes

Gürü Gowînd Dohü Kharè
Kakè Lagoo Payè
Balîharî Gürü Ap kî
Govînd dîyo btayè
Thanks for Gürü
Guru Purnima 2016 ..!!

*

Gürü Pürnîma Kè Awsar Pè

Mèrè Gürü Kè Charano Mèîn Parnaam
Mèrè Gürü Jî Krîpa Raakhîyo
Tèrè Hî Arpan Mèrè Praan!
Happy Guru Purnima ..!!

*

Happy Guru Purnima Images

Happy Guru Purnima Images

Bè Gratèfül towards who
Mèt yoü wîth yoürsèlf
Wîshès on gürü Pürnîma
Happy Guru Purnima ..!!

आई माझी गुरू, आई कल्पतरू.
आई माझी प्रीतीचे माहेर,
मंगल्याचे सार सर्वाना सुखदा पावे
अशी आरोग्या संपदा कल्याण व्हावे सर्वांचे
कोणी डुक्खी असु नये
गुरू पूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा

*

Ââî mâzî Guru, Ââî kâlpâtâru….
Ââî mâzî Prîtîchè mââhèr,…
Mânglyâchè sââr Sârvâânâ sukhâdâ pââvè…
Âshî âârogyâ sâmpâdâ Kâlyân whâvè sârvân.chè….
Konî dukkhî âsu nâyè….
Guru Poornîmèchyâ Hârdîk Shubhèchhâ…

Guru Purnima Wishes

Be Greatful towards who
Met you with yourself
Wishes on guru purnima
Happy Guru Purnima.

Dhyaana moolam guror murtih;
Pooja moolam guror padam;
Mantra moolam guror vakyam;
Moksha moolam guror kripa.

Happy Guru Purnima Whatsapp Dp

Happy Guru Purnima Whatsapp Dp

The Guru is like dynamite because he has exploded in 360 degrees and he has the capacity to create that same explosion of enlightenment in each and every one. When you are around a living Master, your potential to experience pure, eternal bliss or nithya-ananda gets heightened.

As you walk with the Guru,
you walk in the light of Existence,
away from the darkness of ignorance.
You leave behind all the problems of your life and
move towards the peak experiences of life.

It is an incomparable journey where the Guru leads you
from the visible to the invisible,
from the material to the divine,
from the ephemeral to the eternal.
Thanks for being my Guru
“Happu Guru Poornima”.

Tumne sikhaya ungali pakad kar hame chalna,
Tumne bataya kaise girne ke baad sambhalna.
Tumhari wajah se aaj hum pahunche is mukaam pe,
Guru Purnima ke din karte hain aabhar salaam ae.

Happy Guru Purnima Photos

Happy Guru Purnima Photos

Guru Govind dohu khare
Kake lagoo Paye
Balihari Guru Aapki
Govind diyo bataye
Thanks for being my Guru!

Today is the day to be grateful towards whom you learn from
Wishes on Guru Purnima – Happy Guru Purnima!

 

Thank you for visiting this article. We hope this article on 2019!! Happy Guru Purnima Whatsapp Status Images Sms in Hindi Marathi Quotes is being like and appreciated by you. Please do not forget to share this article on social networking sites such as facebook, whatsapp, hike, bbm, wechat, instagram, line, viber, pinterest, stumble upon, twitter etc. You can also provide us with your feedback below the article in the commenting section. Stay connected with us to get more updates on latest news and many more.